Przejdź od razu do treści

JMA
Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne

Żadnej firmy nie można rozpatrywać bez uwzględnienia wartości, którymi się kieruje, oraz otoczenia, w którym prowadzi działalność. W związku z tym firma JMA uznaje zaangażowanie społeczne za główną oś prowadzonej działalności zarówno na szczeblu wewnętrznym, jak i w stosunkach zewnętrznych.


Na szczeblu wewnętrznym marka wyróżnia się ze względu na zaangażowanie na rzecz pracowników. Jest to dwukierunkowa więź łącząca firmę z tworzącymi ją pracownikami. Sukces przedsięwzięcia biznesowego na dłuższą metę utrzymać można wyłącznie pod warunkiem, że wszystkie zaangażowane strony postrzegają ów sukces jako wspólny cel. Po 75 latach działalności firma JMA jest jednym z wiodących przedsiębiorstw na rynku dzięki przyjęciu tego dwukierunkowego zobowiązania.

JMA stosuje procedury zorientowane na rozwój pełnego potencjału swoich pracowników. Firma wspiera ich kształcenie i doskonalenie zawodowe, a także bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan w miejscu pracy.

ISO 45001

Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowi zasadniczy element polityki firmy. Dotyczy to wszystkich osób i szczebli decyzyjnych w firmie JMA. Nie chodzi tylko o spełnienie minimalnych wymogów BHP (norma OHSAS), lecz o nieustanną ocenę wszelkich aspektów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracy oraz włączanie propozycji usprawnień przedstawianych przez pracowników JMA.

W odniesieniu do zaangażowania społecznego na szczeblu zewnętrznym firma JMA ma świadomość swojej roli jako marki o silnej obecności międzynarodowej. W związku z tym od dziesięcioleci dokłada wszelkich starań na rzecz prowadzenia produkcji w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska.

Firma JMA jako pierwszy producent kluczy na świecie otrzymała certyfikat ISO 14001 w dowód uznania posiadanego systemu zarządzania środowiskowego. Certyfikat został przyznany w 2000 r. Obecnie – dwadzieścia lat później – firma jest jeszcze bardziej zaangażowana na rzecz dbałości o przyrodę, o czym świadczy nieustanna aktualizacja procesów w celu możliwego zmniejszenia oddziaływania na środowisko.

ISO 14001

Compartir

Dostosowywanie plików cookie

Analityczne pliki cookie

Ta strona korzysta z plików cookie stron trzecich w celu zliczania liczby użytkowników, a tym samym mierzenia i przeprowadzania analiz statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z oferowanej usługi. W tym celu analizowana jest aktywność przeglądania użytkowników na naszej stronie internetowej w celu ulepszenia oferty produktów i usług, które świadczymy za pomocą pliku cookie Google Analytics.