Przejdź od razu do treści

JMA

Legal Warning

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Firma JMA posiada prawa własności intelektualnej i przemysłowej w odniesieniu do wszystkich elementów tworzących witrynę jma.es, w tym marki, nazwy handlowej lub znaku wyróżniającego. W szczególności (lecz nie tylko) prawami autorskimi są objęte następujące elementy: szata graficzna, kod źródłowy, logo, teksty, grafika, ilustracje, zdjęcia, dźwięk oraz pozostałe elementy wchodzące w skład witryny internetowej.
W żadnym przypadku dostęp do witryny etraining.jma.es lub przeglądanie jej zasobów nie oznacza zrzeczenia się, przekazania ani cesji praw własności intelektualnej i przemysłowej firmy JMA, w całości lub w części, na rzecz Użytkownika w celu osobistego korzystania przez niego z tych praw.
W związku z powyższym Użytkownik uznaje, że odtwarzanie, powielanie, rozpowszechnianie, rozprowadzanie, przekształcanie, ponowne wykorzystywanie, publiczne udostępnianie i, ogólnie, jakiekolwiek inne użytkowanie treści witryny etraining.jma.es w całości lub części w jakikolwiek sposób bez wyraźnego i pisemnego upoważnienia ze strony firmy JMA stanowi naruszenie jej praw własności intelektualnej lub przemysłowej.
Klucze prezentowane w katalogach zgromadzonych w niniejszej witrynie stanowią elementy marki JMA wytwarzane przez firmę JMA Alejandro ALTUNA S.L.U. lub jej podwykonawcę. Zostały zaprojektowane do wkładek i zamków producentów marek, które zostały określone w katalogach.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności przemysłowej marki lub nazwy handlowe wskazane w niniejszej witrynie stanowią wyłączną własność producentów pilotów, wkładek i zamków, jak również producentów samochodów, innych wytwórców, dystrybutorów i użytkowników.
Wspomniane marki lub nazwy handlowe są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych, aby umożliwić szybkie wyszukiwanie zamków, do których pasują elementy oferowane przez firmę, lub produktu oryginalnego.

Compartir

Dostosowywanie plików cookie

Analityczne pliki cookie

Ta strona korzysta z plików cookie stron trzecich w celu zliczania liczby użytkowników, a tym samym mierzenia i przeprowadzania analiz statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z oferowanej usługi. W tym celu analizowana jest aktywność przeglądania użytkowników na naszej stronie internetowej w celu ulepszenia oferty produktów i usług, które świadczymy za pomocą pliku cookie Google Analytics.