Przejdź od razu do treści

JMA

Polityka w zakresie plików cookies

nstalacja plików cookie w przeglądarce Użytkownika wymaga jego wyraźnej zgody, o ile nie są to pliki cookie:
•    niezbędne w celu ułatwienia poruszania się po witrynie lub zastosowania środków bezpieczeństwa w celu zagwarantowania poufności, nienaruszalności i dostępności informacji;
•    niezbędne w celu świadczenia usługi, o którą wyraźnie zwrócił się Użytkownik.
W odniesieniu do pozostałych plików cookie wykorzystywanych w ramach naszej witryny, jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę poprzez akceptację wyświetlonych informacji prawnych dotyczących naszej polityki w zakresie plików cookie, możemy je wykorzystywać w celach określonych w niniejszej polityce.
Co to jest plik cookie?
Plik cookie to niewielki plik tekstowy pobierany i przechowywany na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp.) podczas jego wizyty na stronie internetowej. Istnieją różne rodzaje plików cookie i są one wykorzystywane do różnych celów. Przykładowo, pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu zapamiętania wybranego języka, personalizacji witryny, zapamiętania danych logowania, zachowania elementów zamówienia, stosowania zabezpieczeń, udostępniania treści w mediach społecznościowych, zapamiętania rodzaju przeglądarki Użytkownika w celu poprawy efektywności, ustalania położenia geograficznego, analizowania wizyt i zachowania Użytkownika w sieci, przedstawiania spersonalizowanych ogłoszeń reklamowych, a także do monitorowania treści przeglądanych w ramach witryny oraz do celów profilowania.
Rodzaje plików cookie
Co do zasady można stwierdzić, że istnieją dwa rodzaje plików cookie: pliki cookie sesyjne oraz trwałe. Sesyjne pliki cookie mają charakter tymczasowy – po opuszczeniu witryny sesyjny plik cookie jest automatycznie usuwany z urządzenia Użytkownika. Trwałe pliki cookie są przechowywane na dysku urządzenia i ponownie aktywowane przy ponownej wizycie w konkretnej witrynie, z której pochodzą. Trwały plik cookie pozostaje w określonym folderze podrzędnym przeglądarki przez wstępnie ustalony okres ważności pliku.
Pliki cookie mogą należeć do właściciela witryny lub podmiotów trzecich. Pliki cookie należące do właściciela witryny to pliki utworzone przez naszą firmę, która zachowuje kontrolę zarówno nad ich wykorzystywaniem, jak i usuwaniem. Pliki cookie należące do podmiotów trzecich to pliki utworzone przez podmioty świadczące dla nas usługi, w tym w zakresie analizy ruchu w witrynie, wyświetlania materiałów wideo podmiotów trzecich czy komunikacji z mediami społecznościowymi itp. Informujemy, że nasza firma nie posiada żadnej kontroli nad tymi plikami cookie ani treścią polityki prywatności stosowanej przez ich twórców. Poniżej przedstawiamy tabelę, w której opisano pliki cookie wykorzystywane w naszej witrynie. W przypadku wątpliwości dotyczących wskazanych plików cookie zalecamy kontakt z ich twórcą za pośrednictwem podanych odnośników (bez uszczerbku dla Pana/Pani prawa do wyłączenia obsługi plików cookie według własnego uznania).

Kto może uzyskać dostęp do plików cookie?
Dostęp do plików cookie ma wyłącznie podmiot (firma) odpowiedzialny(-a) za ich stworzenie.
Jakie informacje mogą gromadzić pliki cookie?
Informacje gromadzone w pliku cookie mogą być bardzo zróżnicowane. Między innymi (lecz nie wyłącznie) pliki cookie mogą gromadzić następujące dane:
•    Adres IP Użytkownika.
•    Witryna, z której nastąpiło przekierowanie.
•    Termin zastosowany w wyszukiwarkach w celu odwiedzenia witryny.
•    Odwiedzone obszary witryny.
•    Wybierane produkty.
•    Treść formularzy rejestracyjnych lub formularzy dotyczących zamówień.
•    Identyfikator sesji.
•    Informacje na temat przeglądarki i urządzenia, systemu operacyjnego, prędkości łącza i konfiguracji wyświetlacza.
Jakie pliki cookie są wykorzystywane w ramach niniejszej witryny?
Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookie wyszczególnione w poniższej tabeli:
•    Niezbędne pliki cookie: Są to pliki nieodzowne dla świadczenia usług zamówionych przez Użytkownika. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików Użytkownik nie będzie miał możliwości prawidłowego korzystania z naszych treści i usług.
•    Pliki cookie do celów analitycznych: Wykorzystujemy te pliki cookie w celu doskonalenia jakości naszych usług poprzez analizę zachowania Użytkowników w naszej witrynie. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie należące do podmiotów trzecich. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików cookie Użytkownik zachowuje możliwość korzystania z naszych usług, jednak ogranicza naszej firmie możliwość poznania aktywności naszych użytkowników w celu doskonalenia oferowanych przez nas usług.
Pliki cookie wykorzystywane w ramach naszej witryny:
PLIKI COOKIE NALEŻĄCE DO WŁAŚCICIELA WITRYNY
Plik cookie    Cel    Okres przechowywania    Niezbędny/opcjonalny
MenuOption    Preferencje Użytkownika w zakresie poruszania się po witrynie – wybór pierwszej opcji z menu. Używany w celu przekierowania Użytkownika do preferowanej przez niego strony głównej po wpisaniu ogólnego adresu URL na podstawie ustalonych reguł serwerowych.    Wygasa wraz z zakończeniem sesji    Niezbędny
PERM_COOK    Preferencje Użytkownika w zakresie poruszania się po witrynie – metadane.
Wszystkie gadżety z katalogu i wyszukiwarki „autonomy” wykorzystują ten plik cookie do filtrowania tzw. usług danych.    1 rok    Opcjonalny

Jak można wyłączyć obsługę plików cookie?
Użytkownik może wybrać operacyjne pliki cookie lub zdecydować o wyłączeniu ich obsługi w następujący sposób:
•    Poprzez konfigurację przeglądarki:
o    Chrome, pod adresemhttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
o    Explorer, pod adresem https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
o    Firefox, pod adresemhttps://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek?redirect=no
o    Safari, http://support.apple.com/kb/ph5042
•    Za pomocą konkretnych systemów niewyrażenia zgody („opt-out”) wskazanych przed właścicieli plików cookie.
•    Poprzez użycie innych narzędzi podmiotów trzecich, udostępnionych online, umożliwiających Użytkownikom wykrywanie plików cookie każdej odwiedzanej witryny i zarządzanie ich wyłączaniem.
Odpowiedzialność podmiotów trzecich
Prosimy pamiętać, że nasza firma nie może przyjąć na siebie odpowiedzialności za treść, prawdziwość i zgodność z przepisami polityki prywatności podmiotów trzecich. W związku z tym, w przypadku przeglądania naszej witryny po zezwoleniu na instalację plików cookie podmiotów trzecich, Użytkownik oświadcza, że wyraził zgodę na ich instalację, mając świadomość powyższej okoliczności, i zwalnia firmę JMA z wszelkiej odpowiedzialności bezpośredniej lub pośredniej za szkody lub ingerencję firm trzecich w prywatność Użytkownika.

Compartir

Dostosowywanie plików cookie

Analityczne pliki cookie

Ta strona korzysta z plików cookie stron trzecich w celu zliczania liczby użytkowników, a tym samym mierzenia i przeprowadzania analiz statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z oferowanej usługi. W tym celu analizowana jest aktywność przeglądania użytkowników na naszej stronie internetowej w celu ulepszenia oferty produktów i usług, które świadczymy za pomocą pliku cookie Google Analytics.